Informatie

Composteren met compost-O

Zie hier de FOLDER

Bij compostvaten die afgesloten zijn in bijvoorbeeld volkstuintjes duurt het composteren lang. Er kan een conservering optreden. Voor deze situatie is Compost-O een zeer goed middel om binnen een half jaar het te composteren materiaal te mineraliseren, waardoor er op milieuvriendelijke manier compost wordt gemaakt.

 

Uit onderzoek komt naar voren dat bij gebruik van deze behandelde compost een harmonie in de bodem optreedt waardoor het bodemleven gestimuleerd wordt.

Speciaal gekweekte micro-organismen zijn gekweekt om deze mineralisatie uit te voeren, en is daarom zeer vernieuwend.
Deze micro-organismen nemen veel omgezette mineralen en vitamines op en wisselen dit bij het bemesten van uw volkstuin en bodem uit met de daarop groeiende planten. Dit zijn de micro-organismen die leven in symbiose met de daarop groeiende planten. De tuinplanten krijgen hierdoor een unieke samenstelling van mineralen en vitamines. Dit is belangrijk omdat deze onmisbaar zijn voor het menselijk lichaam en de opbouw ervan. Ze worden nu vaak aangekocht in de vorm van voedingssupplementen.

Wat kunt u wel en niet composteren?

De lijst geeft een overzicht van wat wel, niet of beperkt op de composthoop mag. (‘Beperkt’ betekent: niet vaker dan eens per week een portie.)
aardappelschillenjatheebladeren en -zakjes (zonder nietje)ja
schillen van citrusfruitjakoffiedikja
schillen van ander fruitjagekookte etensrestenja
resten van groente (rauw)javisgratenja
eierschalenjabotjesja
doppen van notenjahout-asja
oud broodjaverlepte bloemen / kamerplantenja
kaasjaplantenpotten van organisch materiaalja
houtskool, peuken, sigarettenasbeperktgemaaid grasja
stofzuigerzak en inhoudneebladerenja
poep van huisdierenjatakken, schors versnipperdja
kattenbak- en vogelkooikorrelsbeperktconiferen, hulstblad, dennennaaldenja
wol, watten, vodden e.d.neestroja
papierbeperkttuinaarde, potgrond, zandja
zaagseljabagger uit goot of slootja
turf(molm)ja
onkruidja

Huishoudens zelf composteren:

Als huishoudens zelf gaan composteren dan kan men voorkomen dat er extra verbrandingsinstallaties nodig zijn. Het meeste GFT-afval van huishoudens gaat naar de composteerinstallaties van de afvalverwerkers. Zelf compost maken uit tuin- en keukenafval, bespaart de transportkosten van de afvalverwerker. Als beloning beschikt u over een goede bodemverbeteraar voor uw tuin.
Compost is een humusrijk en bruikbaar product.

Compost in het algemeen:

Compost vormt een goede basis voor zowel de sier- als groentetuin. Het verbetert de structuur van de grond en regelt de doorlaatbaarheid. Vocht wordt beter vastgehouden, zodat in droge periodes minder vaak hoeft te worden gesproeid. Bovendien activeert compost het leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen voor planten op. In de praktijk blijkt Compost-O bodemziekten tegen te gaan.

Zanderige grond wordt beter bewerkbaar en beter vochthoudend door er compost doorheen te werken. Te vette grond wordt beter bewerkbaar en beter luchtdoorlaatbaar wanneer u er een deel compost en een deel zand doorheen werkt. Compost, gemengd met wat aarde, is ook goed te gebruiken als potgrond of tuinaarde.

Onder inwerking van zonlicht worden langs de wortels opgenomen water en voedingsstoffen, en CO² uit lucht omgezet in plantenmaterie.